Една картичка – многу опции!

Нaјгoлемиoт и нaјуспешниoт лaнец нa фитнес клубoви Pulse Fitness & SPA отсега сo ултрaмoдерен кoмплекс и вo Струмицa.

 • 1200м2 инoвaтивен центaр грaден сo нaјнoвa генерaцијa мaтеријaли, уреди и дoдaтoци;
 • нoвa визијa, нoв нaчин нa живoт кoј е зaбaвен и кoрисен;
 • изгрaден врз принципoт нa членствo вo клубoт кoј нуди дoстaпнoст дo сите услуги (личен тренер, групни aктивнoсти, едукaцијa зa здрaвa исхрaнa, персoнaлизирaни режими зa исхрaнa, СПА, рaзлични спoртски дисциплини, медитaцијa…);
 • Прoфесиoнaлен тим и врвнa услугa. Некa Вaшaтa целoснa трaнсфoрмaцијa зaпoчне сo Pulse Fitness & SPA!!!
Дојдете во тимот и променете го вашиот живот само за 55 денари / ден *!
* Најавената цена е валидна по авансна претплата на чланарината за клубска картичка за период од 6 месеци и 12 месеци.
Ако чувствувате дека тоа е малку, вашето членство во Pulse Fitness & Spa Club ви дава можност за:
 • Развој на индивидуални тренинзи комбинирани со персонализирани режими на исхрана
 • Пристап до огромен спектар на групни активности
 • Учество на семинари и обуки
 • Годишни клубски забави со гости – диџеи и популарни уметници
 • Спортски кампови на планини и на море
 • Десетици видови на лични преференци и попусти во нашата здружена мрежа АтлантиС ГРУП.
Вие побаравте, ние исполнивме!
Отсега без административна такса.
✅ Дојдете и обновете ги вашите членства без административна такса.
✅ За сите наши членови, после направена пауза или по истекот на членството Ве ослободуваме од повторно плаќање на административна месечна такса при продолжување на членство.
✅ Административна такса од 500 мкд се плаќа еднократно само за нови членови.
ℹ  Можност за мирување или замрзнување на клубско членство се прави при целосна претплата на:
 • Пулс Силвер ( 3 месечно членство – 6000 мкд)
 • Пулс Голд ( 6 месечно членство – 12.000 мкд). На Пулс Голд членството добивате 1 месец гратис.
 • Пулс Платинум ( 12 месечно членство – 24000 мкд). На Пулс Платинум членството добивате 2 месеци гратис.
 • Start up ( 1 месечно членство – 2000 мкд ) НЕМА можност за мирување или замрзнување на членство.

Стандард пакети

ПУЛС СТАРТ АП
2000 мкд.
 • 1 месечно членство
 • неограничен пристап на користење на сите активности
 • користење сауна
ПУЛС СИЛВЕР
6000 мкд.
 • 3 месечно членство
 • неограничен пристап на користење на сите активности
 • користење сауна
ПУЛС ГОЛД
12000 мкд.
 • 6 месечно членство
 • + 1 месец гратис*
 • неограничен пристап на користење на сите активности
 • користење сауна
ПУЛС ПЛАТИНУМ
24000 мкд.
 • 12 месечно членство
 • + 2 месеци гратис*
 • неограничен пристап на користење на сите активности
 • користење сауна
ПУЛС ПРО
3000 мкд.
 • 1 месечно членство
 • 2 дозволени влезови дневно
 • неограничен пристап на користење на сите активности
 • користење сауна
FIT TEEN
&FIT KIDS
1500 мкд.
 • 1 месечно членство
 • 12 тренинзи месечно
 • користење на сите бенефиции на клубско членство

ПРОМО пакети

MORNING WORKOUT
1000 мкд.
 • 1 месечно членство
 • дозволен пристап во клубот од 08:00 до 12:00 часот
 • пристап на користење на групни и други активности до определеното време.
DAY WORKOUT
1300 мкд.
 • 1 месечно членство
 • дозволен пристап во клубот од 08:00 до 16:00 часот
 • пристап на користење на групни и други активности до определеното време.
WEEK 3 TIMES
1500 мкд.
 • 1 месечно членство
 • влез во клубот 3 пати неделно
 • пристап на користење на групни и други активности
 • користење сауна
WEEK 4 TIMES
1800 мкд.
 • 1 месечно членство
 • влез во клубот 4 пати неделно
 • пристап на користење на групни и други активности
 • користење сауна
FAMILY
5000 мкд.
 • 1 месечно членство за 2 возрасни и две деца до 14 год.
 • пристап на користење на групни и други активности
 • користење сауна
* за секој нов договор се плаќа еднократно административна такса од 500мкд
-освен за FAMILY таксата изнесува 1000ден за вкупно сите 4 члена
*на веќе постоечките договори таксата од 500мкд не се наплаќа
*При авансно плаќање на целата претплата на # ПУЛС ГОЛД добивате + 1 месец гратис претплата.
*При авансно плаќање на целата претплата на # ПУЛС ПЛАТИНУМ добивате + 2 месеци гратис претплата.
***Еднократната административна такса служи за поврзување на вашиот профил со интернационлниот систем за фитнес членство Perfect Gym.

 Корисникот може да ја откаже клубската картичка на трите видови членство ( ПЛАТИНИУМ и ГОЛД) со минимум отказен рок од 30 (триесет) дена, преку поднесување на писмена молба до Операторот.
Корисникот може писмено да побара од Операторот да го стави во мирување неговото членство на определено времетраење. ( минимум 15 дена мирување)
Кој може да стане член на клубот?
Ние не ги делиме нашите клиенти по физички изглед, пол, возраст, раса или религија. Секој граѓанин може да стане член на Pulse Fitness & Spa.
Во име на малолетните лица како корисници на услуги, Формулари за регистрација задолжително потпишуваат нивните родители односно старатели, кои понатаму ги превземаат сите права и обврски кои ги има корисникот.
Едноставно, основен услов е – да сакате да бидете подобра верзија од себе.
 
Кои се начините да платите за членство во клубот?
Pulse Fitness & Spa нуди неколку начини да платите за членството во нашиот клуб:
Секој месец во готово на рецепција, со кредитна картичка и со платен налог преку банка. *
Авансно плаќање на целата претплата при потпишувањето на договорот за Голд и Платинум членство. **
* Со авансно плаќање на целата претплата, во зависност од избраната од вас клубска картичка ( ПЛАТИНУМ или ГОЛД) добивате гратис претплата за 1 односно 2 месеци по истек на годишниот договор од вредноста на избраниот план за претплата.
Кои се условите за престанок на членството во клубот?
Корисникот може да ја откаже клубската картичка со минимум отказен рок од 30 дена ( важи само за ГОЛД и ПЛАТИНУМ членство). Корисникот треба да ги има подмирено во целост сите доспеани плаќања и надоместоци до датумот на отказ на членството. Не искористените услуги ја губат својата важност и не се врши било каква рефундација или обештетување од страна на Операторот.
 
Дополнителни привилегии за членство:
Ставање во мирување на клубското членство по ваша желба во било кое време со претходно најавување од мин 10 дена. Периодот на мирување на членството е  мин 15 дена, без периодот да биде платен од клиентот.