Fit Teen

претставува програма наменета за тинејџерите. Годишна возраст од 10 до 15 години.
Групните активности наречени Fit Teen ќе придонесат повеќе придобивки кај тинејџерите како што се:

  • Намалување на анксиозноста, стресот и депресијата.
  • Подобрување на самопочитта, самодовербата.
  • Зголемување на академските перформанси.
  • Воспоставување доживотни здрави навики.