CrossFit
Crossfit е начин на живот кој се карактеризира со вежби од гимнастика, алетика, дигање тегови.
 Може да се користи за постигнување на било која цел,подобрување на спортски перформанси и намалување на телесната тежина.Тренингот е интензивен,најчесто без одмор, со што се тренира и менталната издржливост. Секако програмата и вежбите можат да бидат прилагодени на било која возраст и ниво на фитнес. Crossfit ја подобрува состојбата на телото и развива – кардиоваскуларна, респираторна и издржливост на сила, јачина, флексибилност, експлозивност, брзина, координација, агилност и рамнотежа.
имате прашања?
контактирајте не