Резервирај го твоето место
во групна активност
Поради големата заинтересираност за групните активности од денес започнуваме со резервации на вашето место во сите групни активности што се одржуваат.
Закажување лично во центарот или на тел. број 078/219-212. Краен рок за закажување или откажување е 2 часа пред почетокот на групната активност
Fit kids
Power Pilates
CrossFit
Body Pump
TapOut
Total Body Workout
Cardio Aero
Yoga
Zumba
Spinning
Fit Teen