Spinning
Spinning претставува доста интензивен спорт во кој претежно се работи со велосипеди кои се статични и се користат само за во сала.
Spinning постои одамна и е доста проширен низ целиот свет. Се работи на музика. Како се движи ритамот на музиката така се забрзува или намалува темпото на вртежите кај велосипедот. Доста е добар за топење на масти и подобрување на кардиоваскуларниот систем на телото.
имате прашања?
контактирајте не