Фит кидс

претставува физичка активност која преку игра и забава има за цел да ги запознае најмладите со физичката активност, спортот и здравите навики за живеење.a

Фитнесот за деца подразбира организирани вежби неопходни за нивни правеилен, физички, емоционален и психолошки развој, но на начин интересен за нив.