РАСПОРЕД НА
АКТИВНОСТИ
2021
p
За реализирање на активност потребни се минимум 5 лица. Поради големата заинтересираност потребно е резервација на вашето место. Закажување лично во центарот или на тел. број 078/219-212. Краен рок за закажување на групна активност е 2 часа пред почетокот на групната активност и откажување на групна активност е до максимум 14h во денот на групната активност.
Последни промени се направени на 31.05.2021 во 23:32 часот
ПОНЕДЕЛНИК
18
00
19
00
20
00
ВТОРНИК
18
00
19
00
СРЕДА
18
00
20
00
ЧЕТВРТОК
18
00
19
00
ПЕТОК
18
00
19
00
20
00
САБОТА
НЕДЕЛА