Резервирај го твоето место
во групна активност
Поради големата заинтересираност за групните активности од денес започнуваме со резервации на вашето место во сите групни активности што се одржуваат.
Закажување лично во центарот или на тел. број 078/219-212. Краен рок за закажување или откажување е 2 часа пред почетокот на групната активност
РАСПОРЕД НА
АКТИВНОСТИ
2020
p
За реализирање на активност потребни се минимум 5 лица
Последни промени се направени на 29.06.2020 во 20:22 часот
ПОНЕДЕЛНИК
10
00
18
00
19
15
20
30
ВТОРНИК
15
00
18
00
19
15
20
30
СРЕДА
10
00
18
10
19
15
20
30
ЧЕТВРТОК
15
00
18
00
19
15
20
30
ПЕТОК
17
00
18
00
19
15
САБОТА
10
00
11
00
12
00
16
30
18
00
НЕДЕЛА
18
00