РАСПОРЕД НА
АКТИВНОСТИ
2020
Последни промени се направени на 22.02.2020 во 14:52 часот
ПОНЕДЕЛНИК
10
00
18
00
19
15
20
30
ВТОРНИК
15
00
18
00
19
15
20
30
СРЕДА
09
00
10
30
18
10
19
15
20
30
ЧЕТВРТОК
15
00
18
00
19
15
20
30
ПЕТОК
10
00
17
00
18
00
19
15
САБОТА
10
00
11
00
12
00
17
00
НЕДЕЛА
17
00