Во Pulse Fintess & SPA by AtlantiS ставајќи го здравјето на нашите членови пред се имплементиравме најсовремен систем за вентилација и климатизација кој ни овозможува 24 часа чист и свеж воздух.
・Гарантиран квалитет на воздух со мерење концентрација на CO2 во 8 точки и контролиран дотур на свеж воздух
・Десет зонска климатизација / вентилација управувана со наjсовремена автоматика
・Мерење на температура во 34 точки за обезбедување на комфортна температура во објектот
・Висока доверливост на системот за климатизација обезбеден со преку 100 вградени сензори
・24h мониторинг на климатизацијата од страна на персоналот и технички екипи со далечинска дијагностика и контрола