ТРЕНЕРИ
04
Илија Даов
групен Јога тренер

– млад 63 години , со јога се бавам 20 години од кои 11 години сум јога-инструктор (тренер) и учител по медитација. Освен по години јогиското искуство се вреднува и по 500 меѓународни наставни часови.

Јога