Почитувани клиенти,

Ве информираме дека поради општествената одговорност, согласно мерките и препораките на
Владата и Министерството за здравство на Република Северна Македонија, денес 12.03.2020, Pulse
Fitness центарот ќе работи до 18:00 часот.

Исто така центарот нема да работи до 24.03.2020 или се додека не се промени одлуката на владата
на Република Северна Македонија.Вашите членства за овој период ќе бидат во мирување!

Со почит Pulse Fitness & Spa.

Добредојдовте

 

Pulse Fitness & Spa

Нaјгoлемиoт и нaјуспешниoт лaнец нa фитнес клубoви нaскoрo сo ултрaмoдерен кoмплекс вo Струмицa.
  • 1200м2 инoвaтивен центaр грaден сo нaјнoвa генерaцијa мaтеријaли, уреди и дoдaтoци;
  • нoвa визијa, нoв нaчин нa живoт кoј е зaбaвен и кoрисен;
  • изгрaден врз принципoт нa членствo вo клубoт кoј нуди дoстaпнoст дo сите услуги (личен тренер, групни aктивнoсти, едукaцијa зa здрaвa исхрaнa, персoнaлизирaни режими зa исхрaнa, СПА, рaзлични спoртски дисциплини, медитaцијa…);
  • Прoфесиoнaлен тим и врвнa услугa. Некa Вaшaтa целoснa трaнсфoрмaцијa зaпoчне сo Pulse Fitness & SPA!!!

ВИЗИЈА

Нашата визија е да го промениме обликот на спортување кај нас. За нас ова не е активност својствена само на најпосветените, туку дел од современиот живот за кој секој може да си пронајде волја и сила.

МИСИЈА

Нашата мисија не е само да бидеме „најдобри“ затоа што знаеме дека дури и најуспешните спортисти порано или подоцна се заменети со други.

Потребен ви е
персонален
тренер?

Запознајте се со нашите професионални
фитнес тренери
АКТИВНОСТИ
ВО PULSE FITNESS

Запознајте се

со нашите тренери

Pulse Кампови

Иновации

#пулсирај
Ти си најдобриот ПРОЕКТ,
со кој некогаш ќе имаш можност да работиш
#pulsefitness
Никоја храна не е послатка,
од чуството да си во ФОРМА
#бидивотимот
Дај ни еден час од твоето време,
ние ќе ти дадеме ново ТЕЛО
#тренирајсомене
Твоето тело е одраз
на твојот начин на живот
#додадисамодоверба
Секој ден е ДОБАР ден
да започеш
#pulsefit
Болката е привремена,
откажувањето трае вечно